SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

DIVADLO VÍTI MARČÍKA

30.11.2020 (Po) 10:30 - 11:30

Kde: Městské divadlo, o.p.s.,
Horní Brána, ulice Horní čp. 2, Český Krumlov, 381 01
GPS: 48°48'38.21"N, 14°19'7.86"E

Vstupné: 80 Kč

Scénář, režie: Vítězslav Marčík, scéna a loutky: Jan Růžička, hudba: lidové koledy a Akatist, 

Hrají: Vítězslav Marčík, Matěj Kolář, Jitka Weinerová a Eva Juříčková

„Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o narození Spasitele a zatvrzelosti lidského srdce.“

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok v době adventní, již čtrnáct. 

Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou Víťa Marčík nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky.

Tradiční inscenace lidového divadla. Určena především pro osobnostní rozvoj dítěte. Vynikajícím způsobem zpracovaný vánoční příběh pro děti od šesti let i pro větší děti. Netradiční zpracování vánočního příběhu v krásné staročeské dekoraci zaručuje poutavou a imaginaci rozvíjející podívanou.

Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1. - 4. ročníků ZŠ resp. i žákům 2. stupně ZŠ

Délka představení: cca 60 minut bez přestávky


Další informace: https://www.vitamarcik.cz/