MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

KRUMLOVSKÝ MASOPUST 2019

05.03.2019 (Út) 16:00

Kde: Centrum města
Český Krumlov

Základní umělecká škola Český Krumlov ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky České, muzikanty, výtvarníky a občany města pořádá již třináctý ročník „Masopustního průvodu masek“.

Letošní průvod vyjde ze ZUŠ v Kostelní ulici v úterý 5. března 2019 v 16:00 hodin a již tradičně ho zahájí požehnáním českokrumlovský prelát, Mgr. Václav Pícha, JC.D.
Za veselého vyhrávání muziky se budou účastníci v maskách představovat na mnoha zastaveních v centru města různorodým programem a koledováním, odměnou jim za to bude pohoštění ve formě koblih, koláčků a dalších dobrot.

Žáci výtvarného oboru ZUŠ připravují 50 nových masek na téma „REPUBLIKA V RYTMU SWINGU“, masky jsou inspirovány výročím naší vlasti, významnými počiny či produkty naší historie i hudbou první republiky.
K vidění bude i mnoho masek z předchozích ročníků.

Průvod projde z Kostelní ulice historickým centrem na Tramín (Klášterní zahrada) a zpět.
Studenti a pedagogové SUPŠ sv. Anežky České připravují stínové divadlo.

Další informace: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr739.xml