JAZZBAND KNÍŽECÍ SCHWARZENBERSKÉ GARDY

JAZZBAND KNÍŽECÍ SCHWARZENBERSKÉ GARDY

Festival komorní hudby 2015 - 29. ročník

28.06.2015 (Ne) 11:00

Kde: Náměstí Svornosti
Český Krumlov, 38101
GPS: 48°48'38.14"N, 14°18'54.05"E

Kapelník - Martin Voříšek
Matiné na Náměstí Svornosti

Připomínka hudebního ansámblu schwarzenberské gardy, který působil v českokrumlovském regionu od 70. let 19. století až do 2. světové války. Formálně spočívala hlavní úloha granátnického orchestru v účinkování před členy schwarzenberského rodu, tyto povinnosti se ovšem ve skutečnosti omezovaly jen na několik dní v roce. Mnohem častěji se gardový ansámbl uplatňoval ve veřejném hudebním životě Českého Krumlova a blízkého okolí. Vzhledem k všestranné průpravě vojenských muzikantů mohla kapela hrát v obsazení dechového i smyčcového orchestru a těsně před první světovou válkou se rozšířila až na dvacetičlenný soubor. Podle dochovaných zpráv gardisté hrávali na spolkových slavnostech, dále pak též na ochotnických divadelních představeních, koncertech, plesech, zábavách i pohřbech.

Další informace: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr612.xml