BOHUSLAV MATOUŠEK A JEHO HOSTÉ HIROKO TAKAHASHI A PATRIK SEDLÁŘ, ENSEMBLE 18+

BOHUSLAV MATOUŠEK A JEHO HOSTÉ HIROKO TAKAHASHI A PATRIK SEDLÁŘ, ENSEMBLE 18+

Mezinárodní hudební festival - 28. ročník

06.08.2019 (Út) 19:30

Kde: Maškarní sál, IV. zámecké nádvoří
Český Krumlov, 381 01
GPS: 48°48'45.72"N, 14°18'49.13"E

Bohuslav Matoušek a jeho hosté Hiroko Takahashi a Patrik Sedlář /housle/

Ensemble 18+

Gratulační večer k 70. narozeninám B. Matouška

Program:

Antonio Vivaldi (1678-1741):Sinfonia in D pro smyčcový orchestr, RV 122, Allegro  –  Largo  –  Presto

Georg Friedrich Händel (1685-1759):Sinfonia z oratoria Messiah, HWV 56, Grave – Allegro moderato 

Antonio Vivaldi (1678-1741):Koncert D dur op. 3 č. 9 z cyklu L´Estro Armonico, RV 230, Allegro – Larghetto – Allegro

Tomaso Albinoni (1634 – 1709):Sonata I. à cinque in G, Grave e adagio  –  Allegro  –  Adagio  –  Allegro

Joseph Haydn (1732-1809):Houslový koncert č. 1 C Dur, Hob. VIIa/1, Allegro moderato – Adagio – Finale: Presto

Antonio Vivaldi (1678-1741):Koncert pro dvoje housle a-moll op. 3 č. 8, RV522, Allegro – Larghetto e Spiritoso – Allegro

Wilhelm Friedemann Bach (1710 – 1784):Adagio e Fuga, F. 65

Johann Sebastian Bach (1685-1750):Koncert D dur pro troje housle, smyčce a basso continuo, Allegro – Adagio – Allegro

Bohuslav Matoušek je významným představitelem současného českého houslového umění, který na sebe upozornil již v dětství četnými vítězstvími v mnoha národních soutěžích. V letech 1967-1972 studoval na pražské Akademii múzických umění ve třídách J. Pekelského a V. Snítila a ve Švýcarsku u W. Schneiderhana a N. Milsteina. V roce 1977-1980 byl pozván jako sólista a koncertní mistr do Japonska k tokijskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, kde pod taktovkou významných světových dirigentů (Celibidache, Masur, Mehta, Bernstein a další) provedl řadu houslových koncertů. Po návratu z Japonska začal v roce 1980 vedle sólistické činnosti působit také jako primárius Stamicova kvarteta

Od roku 1995, po odchodu ze Stamicova kvarteta, se Bohuslav Matoušek věnuje především sólistické koncertní činnosti, jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje skladby od raného baroka až po díla současných skladatelů. V komorní hře nadále působí hlavně se svým stálým partnerem, pianistou Petrem Adamcem. Jeho dalším významným působením v tomto směru je i umělecké vedení Okteta českých filharmoniků. Je držitelem prestižní světové ceny „Cannes Classical Awards“ 2001 za soubornou nahrávku díla B. Martinů pro housle a klavír. Jako jeden z mála umělců je také držitelem stříbrné medaile Nadace Bohuslava Martinů za mimořádné zásluhy o dílo tohoto skladatele. Jeho nahrávka souborného díla B. Martinů pro koncertantní housle (violu) s Českou filharmonií a světově uznávaným dirigentem Christopherem Hogwoodem (4 CD) vyšla u významné světové firmy Hyperion v Londýně a získala mnohá zahraniční i domácí ocenění. Působí také jako pedagog na pražské HAMU.

Komorní klasicistní orchestr Ensemble 18+ se specializuje na poučenou, avšak neortodoxní interpretaci hudby nejen 18. století, jak vyplývá z jeho názvu. V uplynulých sezónách soubor zrealizoval několik vlastních koncertních řad zaměřených žánrově na hudbu přelomu pozdního baroka a klasicismu až po raně romantické autory, ale v jeho portfoliu nechybí ani hudba mladších období. Ensemble 18+ vznikl v roce 2009 z okruhu mladých hudebníků se zájmem o interpretaci hudby starších období v součinnosti s cembalistou a dirigentem Vojtěchem Spurným. Hlavní myšlenkou bylo aplikovat principy poučené interpretace staré hudby při hře na moderní nástroje. Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji.

Další informace: http://festivalkrumlov.cz/program-a-vstupenky/bohuslav-matousek-a-jeho-hoste/