ANTONIO GIANETTINI: L’INGRESSO ALLA GIOVENTù DI CLAUDIO NERONE

ANTONIO GIANETTINI: L’INGRESSO ALLA GIOVENTù DI CLAUDIO NERONE

FESTIVAL BAROKNÍCH UMĚNÍ ČESKÝ KRUMLOV 2018

21.09.2018 (Pá) 18:00

Kde: Barokní divadlo, Zámek
Český Krumlov
GPS: 48°48'45.64"N, 14°18'45.9"E

Slavnostní opera uvedená v Modeně roku 1692 u příležitosti sňatku Francesca II. d’Este s Margheritou Farnese.

Slavnostní opera L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone patří k nejvýznamnějším Gianettiniho dílům. Jejím námětem je epizoda z doby nástupu císaře Nerona k vládě podle líčení římského historika Publia Cornelia Tacita. Tato tématika, umožňující hojné narážky na soudobou dvorskou společnost i politickou situaci, byla v období baroka velice oblíbená – do této oblasti patří dnes mnohem známější opery, Monteverdiho L’Incoronazione di Poppea či Händelova Agrippina. Podkladem pro nastudování je rukopisná partitura unikátně dochovaná v Modeně (Biblioteca Estense Universitaria di Modena) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k modenskému představení roku 1692 uložený tamtéž.

Účinkují: Sólisté, barokní orchestr Hof-Musici; od cembala řídí Ondřej Macek Režie a barokní gestika: Zuzana Vrbová

Další informace: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr727.xml