ANTHROPOSOFICKÁ MEDICÍNA A BUDOUCNOST LÉKAŘSTVÍ

Dr. med. Roland Frank

16.08.2015 (Ne) 14:00 - 16:00

Kde: Městské divadlo Český Krumlov
Horní Brána 2, Český Krumlov, 38101

Vstupné: zdarma

Dr. med. Roland Frank
Gynekolog a rodinný terapeut. V roce
1981 ukončil studium medicíny a začal
pracovat jako lékař v nemocnici v Mödlingu;
odborné vzdělání absolvoval v nemocnici
v Lainzu a v Badenu; má za sebou více než
20 let vzdělání a vzdělávání v antroposofické medicíně;
získal diplom Rakouské lékařské komory pro medicínu
rozšířenou antroposofií; v letech 1987–1991 absolvoval
vzdělání v systemické rodinné terapii; od roku 1991
pracuje ve vlastní praxi ve Vídni a je spolupracovníkem
v porodnici v Nussdorfu.

 

Vstupné dobrovolné